Reklamační řád

Reklamační řád www.jidelnicky.com

1.1 Je vaším právem od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je to zákonem vyloučeno.

1.2. Jsme povinni vás informovat o právu na odstoupení od smlouvy a na konci tohoto odkazu Vám poskytujeme písemný formulář, který vám odstoupení usnadní.

1.3. Souhlasem s Obchodními podmínkami viz Obchodní podmínky poskytujete výslovný souhlas s poskytováním naší služby, pokud by však přesto došlo k situaci, kdy chcete odstoupit od smlouvy, pak použijte Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je na konci tohoto reklamačního řádu.

1.4. V jakých případech nemohu od smlouvy odstoupit?

Zákon stanoví výjimky, kdy není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory – a to:

Nejde to, jestliže jste výslovně souhlasili s poskytnutím služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a služba už byla kompletně využita. To znamená, zadali jste hmotnost do aplikace a používáte www.jidelnicky.com způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách.

1.5. Jak se počítá lhůta pro odstoupení od smlouvy?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste smlouvu uzavřeli, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den.

Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat podnikateli i poslední den 14denní lhůty.

1.7. Vzhledem k tomu, že poskytujeme 5 dní zdarma na vyzkoušení, zda bude aplikace zákazníkovi vyhovovat, tak při reklamaci bude vrácena 1/3 ceny zaplaceného Balíčku, neboť lze vytvořit jídelníčky na celou dobu poskytnutého Balíčku a pak odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní bez uvedení důvodu.

V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Peněžní prostředky vrátíme nejpozději do 14 dnů. Peníze zašleme na účet, který uvedete ve Formuláři pro odstoupení od smlouvy.

Stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

GoPay Visa Visa electron Visa Verified Maestro Mastercard Mastercard Verified